Definicje

Właściciel – Platforma edukacyjna należy do future models Toamasz Muszyński z siedzibą w Warszawie ul. Strumykowa 40A/60 NIP:966-09-07-389 (75%) oraz GM RANK Bartosz Kopeć z siedzibą w Gdańsku, Obr.Wybrzeża 10c/68, 80-398 NIP:584-260-94-83 (25%)

Platforma edukacyjna – wirtualna platforma, która dostępna jest pod adresem gmfit.pl

Operator – operatorem usług świadczonych poprzez platformę jest GM RANK Bartosz Kopeć

Administrator – GM RANK Bartosz Kopeć z siedzibą w Gdańsku, Obr.Wybrzeża 10c/68, 80-398

Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wypełnić podczas procesu rejestracji do Platformy edukacyjnej

Hasło – ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu

Login – Nazwa Użytkownika

Użytkownik/Kursant – osoba, korzystająca z zasobów Platformy Edukacyjnej

Logowanie – proces uzyskania dostępu do zasobów online , po sprawdzeniu tożsamości użytkownika

Użytkownik Zarejestrowany – osoba, która zarejestrowała się w systemie

Firma szkoleniowa – firma świadcząca usługi edukacyjne za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej

Partner – osoba bądź firma, współpracująca z trenerami i firmami szkoleniowymi za pomocą platformy edukacyjnej, uczestnicząca w Programie Partnerskim

Autor/Trener – osoba tworząca kurs, wpis

Program Partnerski – program polegający na promowaniu kursów oraz pozyskiwaniu uczestników szkoleń

I

Postanowienia ogólne

Warunkiem korzystania z platform gmfit.pl i każdorazowo korzystania z kursów jest akceptacja poniższego regulaminu.

 • 1

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.

 • 2

W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron Platformy.

II

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 • 1

Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej. Proces nauki jest spersonalizowany. Przebieg nauki jest monitorowany i przypisany do jednej nazwy Użytkownika.

 • 2

Platforma gmfit.pl służy do zamawiania, prezentowania kursów, klubów, trenerów oraz do ich promocji. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.

 • 3

Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

 

III

Warunki korzystania

 • 1

Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku kursów płatnych – po uiszczeniu opłaty.

 • 2

Kursy płatne dostępne dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie. System sam założy konto jeśli użytkownik jeszcze go nie posiada.

 • 3

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 • 4

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

 • 5

Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.

 • 6

Operator serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.

 • 7

Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

 • 8

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • 9

Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą emaili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

 • 10

 

Użytkownicy, zlecają Operatorowi obsługę płatności z tytułu należnych prowizji i wypłat partnerskich w ramach systemu płatności transferuj.pl oraz obsługi bankowej.

 • 11

Wszystkie ceny oferowanych przez Operatora, są cenami brutto.

 • 14

Użytkownik może usunąć konto i wypłacić zgromadzone środki na koncie Partnerskim. W tym celu należy skontaktować się na adres mailowy podany w zakładce kontakt przesyłając wypowiedzenie.

IV

Rejestracja

 • 1

Platformy działają w systemie online.

 • 2

Warunkiem korzystania z serwisów jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w danym serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na email. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do platformy edukacyjnej, wyłączając płatne kursy. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. Po przesłaniu wypełnionego formularza., Użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów platformy.

 • 3

Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie bazy danych.

 • 4

Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

 • 5

Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

 • 6

W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Platformy Edukacyjnej gmfit.pl

 • 7

Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Platformy Edukacyjnej.

 • 8

Rozwiązanie umowy następuje, gdy:

 1. zalega z płatnościami
 2. nazwa Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami
 3. Użytkownik nie respektuje regulaminu
 4. na wniosek Operatora

V

Kursy

 • 1

Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

 • 2

Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu

 1. z bezpłatnego na płatny
 2. zmianę kategorii tematycznej
 • 3

Nauka a także dodawanie treści edukacyjnych odbywa się poprzez logowanie do strony lub wejście na stronę za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują:

 1. materiały dydaktyczne

 

 • 4

Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz wszelkie działania wynikające z uzyskanej wiedzy.

 • 5

Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

VI

Użytkownik

 • 1

Użytkownikami platform mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów Platformy Edukacyjnej gmfit.pl w szczególności:

 1. które będą się uczyły,
 2. trenerzy
 3. partnerzy.
 • 2

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.

 • 3

Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych bądź tych innego typu.

 • 4

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

 • 5

Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.

 • 6

Użytkownik może wybrać sobie kursy, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostępne są na stronie serwisu.

VII

Gwarancja i Postępowanie Reklamacyjne

 • 1

Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do Autorów poprzez panele administracyjne platform.

 • 2

Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów zgłasza się mailowo na adres podanym w zakładce kontakt

 • 3

Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.

 • 4

Obowiązuje bezwarunkowa gwarancja zwrotu „na żądanie” ważne przez 14 dni od dnia zaksięgowania płatności. W przypadku dłuższego terminu ustalonego w ofercie produktu, roszczenia gwarancyjne oraz realizacja zwrotu spoczywa w całości na Autorze.

 • 5

Kursant pragnący uzyskać zwrot, winien skontaktować się bezpośrednio z Autorem kursu. Tym samym stroną wykonującą zwrot jest Autor a nie Platformy

 • 6

Zwrotów dokonuje Autor kursu w terminie 14 dni od zgłoszenia na konto wskazane przez Kursanta.

 • 7

Prowizja transakcyjna Portalu płatniczego transferuj.pl nie podlega zwrotowi.

 

 • 8

Jeśli klient zakupił bilet a termin szkolenia z powodów niezależnych od organizatora ulegnie zmianie, istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego rodzaju szkolenia.

 

 • 9

 

Szkolenia on line są dostępne dla klienta minimum 12 mscy po zakupienia danego szkolenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez partnerów zewnętrznych.

 

VIII

Zasady płatności

 • 1

Płatność Użytkowników za kursy odbywa się w poprzez centrum płatności www.transferuj.pl

 1. dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu się wpłaty
 • 2

Płatność Operatora za świadczone usługi odbywa się:

 1. Operator wypłaca środki autorom, Partnerom w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia wpłaty w panelu.
 2. ma możliwość zmiany cen, regulowania płatności ratalnej
 3. zablokowanie transakcji płatniczej w przypadku posiadania wiedzy o niejasnym przebiegu transakcji płatniczej
 4. współpraca pomiędzy  GM RANK Bartosz Kopeć a innymi podmiotami regulowane jest przez zawieranie umów partnerskich, w tym przypadku w ramach systemu prowizyjnego.

IX

Kwestie techniczne

 • 1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

 1. Platforma Edukacyjna gwarantuje dostęp do materiałów i zasobów serwisu na poziomie 95% czasu w skali rocznej
 2. ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec Operatora
 3. zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online

X

Odpowiedzialność Serwisu

 • 1

Za dostęp do panelu administracyjnego odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

 • 2

W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny

 1. zastrzega sobie także prawo do zakończenia współpracy z określonymi Użytkownikami

 

 • 3

Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami Platformy Edukacyjnej rozstrzygane są poza zakresem odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z serwisu lub oferowanych w nim produktów.
 2. w przypadku działań niepożądanych Użytkowników, nie ujętych w regulaminie, Operator poprzez email, może poprosić o zaprzestanie działań bądź ich zmianę.

XI

Prawa autorskie

 • 1

Prezentowane na stronie www.gmfit.pl treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

 • 2

Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

XII

Spory

 • 1

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • 2

Przedmiotowy Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem wiadomości Facebook (www.facebook.com/pages/Get-More-Fit). Jeśli nic innego nie będzie wynikało z treści ogłoszenia o dokonaniu zmian, zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress